Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelmat

 

Toimintasuunnitelma 2023

1. Peräisten kosteikolla suoritetaan kosteikon hoitosuunnitelman vuosittaiset hoitotoimenpiteet ja laaditaan hoitopäiväkirjat.

2. Yhdistys jatkaa Ruokorauman salmen, Nuikonlahden, Pikku-Nuikon ja Rapuskanperän ruovikonniittoa kesällä 2023.

3. Seurataan ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan kaislanpoistohankkeisiin, AMK/Naantalin kaupunki.

4. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ottaa kesän aikana vesinäytteen Peräisten kosteikolta ja Nuikonlahdelta.

5. Suoritetaan mahdollisesti hoitokalastusta Nuikonlahdella, mikäli rahoitus järjestyy.

6. Mahdollisuuksien mukaan jatketaan vesikasvillisuuden poistoa ja muuta vedenlaatuun liittyviä toimi mm Kipsi-hanke.

7. Leikkistenjärven projektin toimenpidesuunnitelmista ja tutkimustuloksista tiedotetaan alueen asukkaita. Pyritään järjestämään tiedotus- ja infotilaisuus.

8. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri järjestöjen vesiensuojelu- ja vesistökunnostus-seminaareihin ja –tilaisuuksiin lisätiedon saamiseksi kyseessä olevissa asioissa.