nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys

Tavoitteena Nuikonlahden ja valuma-alueen järvien vedenlaadun parantaminen

logo

Yhdistys

Nuikonlahti on matala ja rehevä merenlahti, joka sijaitsee Naantalin Otavan saarella. Lahti aukeaa Airiston vesialueelle Otavan saaren itäpuolella Ruokorauman välityksellä.

Runsaan ulkoisen kuormituksen seurauksena Nuikonlahden rehevyystaso on kohonnut, ja etenkin viime vuosien aikana lahti on kärsinyt voimakkaista sinileväkukinnoista. Lisäksi lisääntynyt vesikasvillisuuden määrä on omalta osaltaan heikentänyt lahden virkistyskäytöllistä arvoa.

Heikentyneen tilan seurauksena Nuikonlahdelle perustettiin vesiensuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Nuikonlahden veden laatua, virtausta ja virkistyskäyttöarvoa sekä neuvoa alueen asukkaita ja mökkiläisiä vesiensuojeluasioissa. Lisäksi vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on parantaa Nuikonlahden valuma-alueella sijaitsevien järvien tilaa.