Kokoukset

Vuosikokoukset

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin 5 kertaa vuodessa.