Peräisten kosteikko

Peräisten kosteikko

Paskajärvi sijaitsee Naantalin Otavan saaressa Nuikonlahden valuma-alueella. Paskajärven valuma-alue on pinta-alaltaan 2,13 km2 ja valuma- alueesta noin 33 prosenttia on peltoa. Paskajärven pinta-ala on hieman alle 9 hehtaaria, josta avonaista ruovikkoaluetta on noin 2,7 hehtaaria. Järvi on vuosien saatossa kasvanut umpeen ja sitä on nopeuttanut järvellä tehdyt ojitukset.

Suunnitellut toimet tähtäävät valumahuippujen aiheuttaman ravinnekuormituksen pidättämiseen ja kohteen monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä mahdollista virkistyskäyttöä on myös haluttu kohentaa.

Turun AMK laati tarkan toimenpideselityksen kosteikolle vuonna 2014 ”Rymättylän Nuikonlahden Paskajärven kosteikkosuunnitelma”, työnimeltään Peräisten kosteikko. Kosteikon rahoitus varmistui kesällä 2016 ja kaivuutyöt suoritettiin syksyllä 2016. Kosteikolla on suoritettu tämän jälkeen mm. vesaikon raivaustoimenpiteitä ja sinne on rakennettu kulkua helpottava kävelysilta.

Rahoitus on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Saaristomeren suojelurahastolta.