Vesinäytteet

Toiminnan alkaessa lahden syväyksiä kartoitettiin kaikuluotaamalla. Nämä tiedot ovat olleet pohjana vuosien varrella otetuille vesinäytteille.
Vuonna 2011 typpipitoisuus oli huimat 21000 ug/l ja fosfori 1200 ug/l. Lukemat ovat sen jälkeen maltillistuneet jonka jälkeen kääntyneet uudelleen nousuun.


Vesinäytteitä on pyritty ottamaan lahdesta tai siihen liittyvistä vesialueista vuosittain. 

2023 Nuikonlahti ja Leikkistenjärvi
2022 Nuikonlahti
2022 Nuikonlahti (uimavesitutkimus)
2020 Nuikonlahti
2018 Nuikonlahti ja Leikkistenjärvi
2017 Nuikonlahti
2017 Peräisten kosteikko
2016 Nuikonlahti
2016 Paskaperänjärvi
2015 Nuikonlahti
2013 Nuikonlahti
2012 Nuikonlahti
2011 Nuikonlahti