/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

Valuma-alue

Nuikonlahden valuma-alue on kooltaan 16,9 km2   ja lahteen laskee useiden kyläyhteisöjen ojia. Valuma-alue koostuu pääosin kallioisesta metsämaasta ja peltoalueista. 

Nuikonlahden valuma-alueesta peltopinta-ala kattaa 28,9 prosenttia, jota voidaan pitää melko korkeana. Metsä- ja peltoalueiden lisäksi valuma-alueella on yhteensä viisi järveä (Leikkistenjärvi, Leiklahdenjärvi, Ylttistenjärvi, Paskaperänjärvi ja Vilujärvi). 

Valuma-alueella ei ole asutuskeskuksia, vaan asutus koostuu harvahkosta haja-asutuksesta sekä paikoin tiheähköstä vapaa-ajan asutuksesta. Etenkin Nuikonlahden ranta-alueella on paikoin erittäin runsaasti vapaa-ajan asutusta.