/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

Ärvinpoistoa pystyttiin jatkamaan (syyskuu)

Tässä kuvasatoa suurta ärviäsatoa tuottaneesta ärviänpoistosta. Kiitos taas Lomahyppäykselle rannan antamisesta tähän työhön.

Ärviän poisto sujui hyvin. Nyt voidaan sanoa, että merivedessä kasvavat suuretkaan ärviä kasvustot eivät tuota ongelmia keräyslaitteistolle. Tulosta tulee.

Nyt jäädään seuraamaan palautuuko ärviä takaisin niille paikoille, joista se on poistettu.
Ärviänpoisto aloitettu (elokuu)

Maanataina 9.8. Clevat Oy aloitti työnsä Nuikonlahdella. Tavoitteena on poistaa haitallisen runsaaksi kasvanutta tähkä-ärviää. Tarkoituksena on toteuttaa seurantaprojekti, jossa selvitetään miten hyvin poistaminen hillitsee tähkä-ärviän kasvua. Poistetun massan jälkikäsittelyä myös kehitetään. Seurannan totetuttamiseksi Nuikon ja Pikkunuikon alueelta valittiin neljä seurantakohdetta. Myös yksityisiä rantoja puhdistetaan.

Miten meni ? Nuikossa on veden ravinnetaso niin suuri, että tähkä-ärviätkin ovat poikkeuksellisen kookkaita. Niinpä niitä kiertyi myös poistamiseen käytetyn laitteen potkureihin ja rikkoivat vetoakselin. Tähkä-ärviästä on siis varmasti haittaa myös muille Nuikolla liikkuville veneille. Vara-osia tilataan ja projekti jatkuu heti kun on laitteet taas kunnossa.

Projektista tehtiin iso lehtijuttu 10.8. Turun Sanomiin sekä uutisvideo Ylen paikallisuutisiin. Katso lisää sieltä.

TÄRKEÄÄ tähkä-ärviästä: Se lisääntyy rajusti irti repeytyneistä palasista (esim. perämoottorin potkurista irti revityistä palasista). Jos poistat itse tähkä-ärviää, ole huolellinen, että saat KAIKKI palaset pois vedestä, muut pahennat naapurirannan tilannetta.


Jokioja

Leikkistenjärven suunnitelmia

Leikkistenjärven ongelmiin etsitään ratkaisua. Kesällä 2021 Jokiojan vartta käveltiin Leikkistenjärvelle asti. Nykyistä tilannetta verrattiin 1957 ja 2011 tehtyihin perkauksiin. Järveä ympäröivien peltojen ja veden korkeuksia tarkistettiin. Sedimenttinäytteet järven pohjasta on otettu. Kaiken tämän pohjalta Pro Agria tekee suunnitelman.

Merimerkit ovat paikoillaan. Ruokorauman ja Nuikon yhtymäkohdassa on vedenalainen kivi merkitty pohjoisviitalla (eli kulje aina tämän merkin pohjoispuolelta). Nuikonlahdella matalan veden aikaan pinnan päälläkin näkyvä kivi ja sen ympärillä oleva karikko on myös merkitty (itäviitta). Tämä toiminta ei varsinaisesti kuulu yhdistyksen toimintaan mutta helpottaa ainakin Nuikonlahden virkistyskäyttöä.

Ärviänpoisto Pikkunuikossa on alustavasti sovittu  9.8.2021


Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen vuoden 2021 vuosikokous pidettiin Loma-Hyppäyksessä melkein pelkästään hallituksen edustajien voimin leppoisessa tunnelmassa kesän vielä antaessa odottaa itseään.


Esityslistan muodolliset pykälät käytiin läpi. Keskustelu lipsui useassa kohtaa mukavia odotuksia herättävään elokuiseen ärviänpoistopilottiin. Pohdittin mahdollisuuksia tarjota ärviänpoistoa myös mökkirannoille. Se suunnataan ensisijassa yhdistyksen jäsenille.

Kosteikkoretki sujui leppoisissa tunnelmissa. Kiinnostusta oli mukavasti. Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Bang kertoi kosteikon vaiheet alusta nykyhetkeen asti. Pekka Viljainen selvitteli viimeisten vedenlaaturaporttien tuloksista; Nuikonlahden kannalta Leikkistenjärven tila on hälyttävän huono.

Asiasta kiinnostuneita Peräisten kosteikolla.


Elokuussa 2018 vettä on vähän kosteikossa. Kasvit kasvavat runsaina ja vesi on kirkasta.Huolehdi omista rannoistasi !

Emme ole itse koskaan ruopanneet omaa mökkirantaamme. Kuitenkin saamme lähes joka kevät kerätä muiden ruoppausjätteitä rannoiltamme. Nykyinen terveyden tilani ei enää kestä moista urakointia. Toivonkin, että tulevaisuudessa jokainen huolehtii omista rantaroskistaan ja ettei ruoppausjätteitä ajautuisi niihin rantoihin,  joissa ko toimia ei ole suoritettu.

Pienillä toimilla mm. kevyellä puomituksella tai vastaavilla toimilla varmasti voidaan hallita ruoppausjuuristojen pysymistä oman rannan työkohteessa,  josta asianomainen työn teettäjä voi ne kerätä talteen.

Mikäli tämän kaltainen ongelma jatkuvasti toistuu, voi vahingon kärsinyt ottaa yhteyttä viranomaistahoon ja selvittää kuka on ruopannut alueella. Onko työllä ollut asiaan mukaiset luvat ja läjitykset suoritettu lain edellyttämällä tavalla. Siis omat roskat omaan rantaan, ei muiden riesaksi!

Terveisin

Yksi Nuikonlahden mökkiasukas, muidenkin samasta asiasta huolestuneiden puolesta.