/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

Toimintasuunnitelma 20201.Keväällä tai kesällä rakennetaan sillat ojien yli sekä perustetaan huoltotie/luontopolku

Peräisten kosteikon ympäri. Lisäksi suoritetaan kosteikon hoitosuunnitelman vuosittaiset hoitotoimenpiteet ja laaditaan hoitopäiväkirjat. Suoritetaan lisäkaivuu tarvittaessa.

2.Yhdistys jatkaa Ruokorauman salmen, Pikku-Nuikon ja Rapuskanperän ruovikonniittoa

kesällä 2020. Poistetaan myös vesikasveja veneväyliltä ja uintipaikoilta.

3. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ottaa kesän aikana vesinäytteen

Peräisten kosteikolta ja Nuikonlahdelta.

4. Nuikonlahden vedenalaiset kivet merkitään kesän aikana, jotta potkurivahingoilta

vältyttäisiin.

5. Suoritetaan mahdollisesti hoitokalastusta Nuikonlahdella mikäli rahoitus järjestyy.

6. Ravinnestop-projektin suunnitelman teettäminen asiantuntijoilla, jos rahoitus järjestyy.

Avustushakemus suunnitelmaa varten tehty syksyllä 2019. Suunnitelman tarkoitus on

etsiä keinot estää ravinteiden pääsyä vesistöihin Nuikonlahden valuma-alueella sekä

ratkaista Jokiojan perkuun ja Leikkistenjärven tulviin liittyvät ongelmat.

7. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan eri järjestöjen vesiensuojelu- ja vesistökunnostus-

seminaareihin ja –tilaisuuksiin lisätiedon saamiseksi kyseessä olevissa asioissa.