/


Pienillä teoilla suuria asioita

 

Toimintasuunnitelma 2018

  1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ottaa kesän aikana vesinäytteen lahden syvännekohdasta sekä Leikkistenjärveltä.
  2. Peräisten kosteikolla tehdään loppumittaus ELY:n toimesta keväällä 2018. Maisemointityöt suoritetaan loppuun sekä hoitosopimus tehdään kevään aikana. Jäsenille ja muille halukkaille järjestetään retki kosteikolle elokuun lauantaina 25.8. klo 13.
  3. Yhdistys jatkaa Ruokorauman salmen, Pikku-Nuikon ja Rapuskanperän ruovikonniittoa kesällä 2018. Poistetaan myös vesikasveja veneväyliltä ja uintipaikoilta.
  4. Ruokorauman salmen ruoppaus tehdään syksyllä 2018 tai sääolosuhteista riippuen talvella 2019. Tarkoitus on poistaa matalat kohdat, jotta vesi virtaisi paremmin.
  5. Yhdistys selvittää onko tarkoituksenmukaista asentaa sieppareita muutamiin laskuojiin.