/

Pienillä teoilla suuria asioita

 


Aloitimme toiminnan kartoittamalla lahden syvyyssuhteita omalla kaikuluotaimella. Lahdesta löysimme vain pari syvännettä. Paikkatiedot ovat sittemmin olleet pohjana lahdesta otetuille vesinäytteille.

Vesinäytteitä on otettu kesäisin vuodesta 2011 vuoteen 2016 paitsi vuonna 2014. Talvinäytteet otettiin vuonna 2013. Viime vuonna otettiin näyte myös Leikkistenjärveltä, josta on suora yhteys Jokiojan kautta Nuikonlahteen.


Tilanne nyt

Alkuvuosina fosfori- ja typpipitoisuudet olivat erittäin korkeita. Nyt tilanne on hieman parempi, mutta lahden vesi on edelleen rehevää, tyypillistä reheville rannikkovesille. Veden näkösyvyys on huonoa luokkaa. Kokonaisfosforin ja -typen sekä klorofyllin tulos oli välttävää luokkaa.


Vuoden 2011 vesinäytteiden tulokset

Vesinäyte 2011 Levät
Nuikko 0811 Levä.pdf (50.24KB)
Vesinäyte 2011 Levät
Nuikko 0811 Levä.pdf (50.24KB)Vesinäyte 2011 Fosfori Typpi
Nuikko 0811 P N.pdf (112.89KB)
Vesinäyte 2011 Fosfori Typpi
Nuikko 0811 P N.pdf (112.89KB)Saatu seuraava kommentti 26.8.2011 vesinäytteestä
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimukselta
tiedusteltaessa puhelimitse,
 Fosfori 1200ug/l     yli 80 jo huonoa!
 Typpi 21000ug/l      esim . Airistolla 400

"Fosfori 1200 kuvaa erittäin rehevää vettä" ja on 15
kertainen jo huonoon veteen( 80) verrattuna
Typpi 21000, 52 kertainen Airiston veteen (400) verrattuna
(näyte otettu voimakkaan sinileväkukinnan aikaan!)


Vuoden 2012 vesinäytteiden tulokset

Vesinäyte 2012 kesäkuu
Nuikko 0612.pdf (107.63KB)
Vesinäyte 2012 kesäkuu
Nuikko 0612.pdf (107.63KB)Vuoden 2013 talvivesinäytteiden tulokset

Nuikko talvi 2013
Nuikonlahti 0213.pdf (55.15KB)
Nuikko talvi 2013
Nuikonlahti 0213.pdf (55.15KB)
Vuoden 2015 vesinäytteiden tulokset

Vesinäyte 2015 heinäkuu
Nuikonlahti 0715.pdf (38.11KB)
Vesinäyte 2015 heinäkuu
Nuikonlahti 0715.pdf (38.11KB)


Vuoden 2016 vesinäytteiden tulokset; Nuikko ja Leikkinen

Nuikkonlahti ja Leikkinen 2016 elokuu
Nuikonlahti 0816.pdf (877.62KB)
Nuikkonlahti ja Leikkinen 2016 elokuu
Nuikonlahti 0816.pdf (877.62KB)


Vuoden 2017 vesinäytteiden tulokset

Vesinäyte 2017 elokuu
Nuikonlahti 0817.pdf (872KB)
Vesinäyte 2017 elokuu
Nuikonlahti 0817.pdf (872KB)
Vuoden 2018 vesinäytteiden tulokset; Nuikko ja Leikkinen
Yhdistys otti myös näytteen Nuikkoon laskevasta Paskaperänjärvestä.

Paskaperänjärven näytteen tulokset
PPeränjärvi 0816.pdf (43.32KB)
Paskaperänjärven näytteen tulokset
PPeränjärvi 0816.pdf (43.32KB)


Vuoden 2020 vesinäytteiden tulokset; Nuikko ja Jokioja