/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

Hyviä potentiaalisia vesiensuojelutoimenpiteitä

Saaristomeren mataliin rehevöityneisiin merenlahtiin

-ympärivuotiset kasvipeitteet pelloille
-riittävät suojavyöhykkeet ja valuma-altaat vesistöjen vierellä
-kipsikäsittelyt peltomaille
-valuma-alueen yleinen tuntemus ja hahmottaminen
-jokien, laskuojien ja sarkaojien tarkastelu ennen vesistöön pääsyä kysymysmerkin?
-jokien vesianalyysit toimien perustana ja tiennäyttäjinä tuleville pelto- ja vesistötoimille
-vesientilan tutkimus laboratoriomittauksin, yleisen tilanne kuvan saamiseksi vesistöstä
-hoitokalastus/nuottaus
-vesikasvien niitot ja korjuut
-väylien avartaminen  ja veden virtauksen parantaminen
-yhtäaikaisten vesistössä tehtävien ruoppausten välttäminen 
-suurmäärällisten vesilintujen kuten valkoposkihanhien ja merimetsojen kannan rajoittaminen herkillä vesialueilla, (ei tänä päivänä mahdollista)