/

Pienillä teoilla suuria asioita

 

Hyviä potentiaalisia vesiensuojelutoimenpiteitä

Saaristomeren mataliin rehevöityneisiin merenlahtiin

-ympärivuotiset kasvipeitteet pelloille
-riittävät suojavyöhykkeet ja valuma-altaat vesistöjen vierellä
-kipsikäsittelyt peltomaille
-valuma-alueen yleinen tuntemus ja hahmottaminen
-jokien, laskuojien ja sarkaojien tarkastelu ennen vesistöön pääsyä kysymysmerkin?
-jokien vesianalyysit toimien perustana ja tiennäyttäjinä tuleville pelto- ja vesistötoimille
-vesientilan tutkimus laboratoriomittauksin, yleisen tilanne kuvan saamiseksi vesistöstä
-hoitokalastus/nuottaus
-vesikasvien niitot ja korjuut
-väylien avartaminen  ja veden virtauksen parantaminen
-yhtäaikaisten vesistössä tehtävien ruoppausten välttäminen 
-suurmäärällisten vesilintujen kuten valkoposkihanhien ja merimetsojen kannan rajoittaminen herkillä vesialueilla, (ei tänä päivänä mahdollista)Hyvä muistaa myös nämä vesistötoimet:

1.Älä ruoppaa, jos siihen ei ole painavaa syytä. Uusi tulokaskasvi, voi yllättää voimakkaalla lisääntymisellä ruopatulla alueella.

2.Älä leikkaa ruovikkoa kuin vain välttämättömät paikat. Uusi tulokaskasvi väijyy myös näillä poistoalueilla.

3.Älä leikkaa ja katko vesikasvia jota et tunne, hae tietoa ensin leikattavasta tai poistettavasta kasvista.

4. Vedä uposkasvit juurineen ylös, kerää kasvinosat ja kasvijäte maalle.

5.Muista, että luonto on sinua vahvempi kumppani "vesien suojeluasioissa", se kuitenkin määrää lajien runsauden ja kasvun.

Terveisin 
Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys ry


Vuoden 2021 toimintaa

Peräisten kosteikko: syksyllä tehtiin aluskasvillisuuden raivaus kosteikon ympärillä

Ruovikon niitto: Rantaparturit oy niitti ruovikko 9.-10.8.

Leikkistenjärvi:

  • Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus teki sedimenttitutkimuksen maaliskuussa
  • Pro Agria teki virtaamatutkimuksen Jokiojassa kesäkuussa
  • Saloy oy teki fosforin poistamissuunnitelman: fosforisieppari Jokiojaan, kemikaliointi (marraskuu)
  • kustannukset suoralaskutettiin ELY-keskukselta, yhdistykselle ei tullut kuluja
  • ELY-keskuksen tekemä raportti toimitettu Jokiojan vesiosuuskunnalle

Ärviän poistoprojekti Nuikolla: 

  • Valonia merkitsi 5.8. leikkuu- ja verrokkikohdat Iso-Nuikossa ja Pikku-Nuikossa
  • Clewat suoritti keruunäytöksen 9.8., paikalla oli toimittajien lisäksi n. 30 asiasta kiinnostunutta, Ylen juttu löytyy vielä Areenasta, Clevat poisti ärviää  9.-13.8.
  • Pro Argia kävi tutustumassa kasvualueisiin ja kerättyyn materiaaliin (elokuu)
  • lähes kaikki kustannukset saatiin katettua tähän projektiin myönnetyillä avustuksilla

Vedenalaisten kivien merkintä: Mika Peltonen asensi meriviitat kesällä kahteen kohtaan Nuikolla